William Hill Online Hjälpcenter Stäng Ta bort
 • Ändra vy:


 
 

Suited 777 Bonus

 


Spela på något av våra exklusiva Blackjack bord** och se om du kan vinna en Suited 777 Bonus!*

Om du delas en hand med tre 7:or i samma klädda kort, vinner du 20 x din ursprungliga insats – upp till 10 000kr!

Om 7 inte varit ditt lyckonummer tidigare så kan det bli ändring på det nu. Spela idag och se om det för dig någon lycka.

 

 

 

 

**William Hill exklusiva blackjack bord är följande: William Hill 1,2,3,4,5,6,7,8, William Hill VIP, William Salle Privée Blackjack, William Hill Weekender, Hearts, Clubs and Spades, Vegas Live Blackjack bord och Genie Blackjack bord.

 

 

 

 

 

Suited 777 Bonus Regler och Villkor

 1. Suited 777 Bonus kommer köras varje dag mellan kl 01:00:00 och 12:59:00 på alla våra exklusiva William Hill blackjack bord.
 2. William Hill exklusiva blackjack bord är följande: William Hill 1,2,3,4,5,6, William Hill VIP, William Salle Privée Blackjack, Hearts, Clubs and Spades, och Vegas Live Blackjack bord och Genie Blackjack bord och Macau Blackjack.
 3. Suited 777's defineras som en hand gjord av tre 7:or i samma klädda färg.
 4. Delade kort räknas ej mot Suited 777 Bonus.
 5. Delade kort defineras som första tagna beslut, att dela handen i två händer genom att matcha dess ursprungliga insats.
 6. Double down defineras som första tagna belut, att matcha dess ursprungliga insats och endast motta 1 till kort.
 7. Suited 777 Bonus tilldelar en spelare x20 dess ursprungliga insats.
 8. Bonus priser kan tilldelas med ett maximum värde av 10 000kr.
 9. Suited 777 Bonus betalas ut inom 48 timmar efter att ha fått kvalificerad hand.
 10. Standard Bonus regler och villkor samt fulla regler och villkor på William Hill websidan gäller.
 11. Bonusen är endast öppen för folk som redan fyllt 18 år och som verifierats som minst 18 år och slutförts i alla konto processer för att kvalificera sig för något pris.
 12. William Hill förbehåller sig rätten att annullera Erbjudandet eller att ändra dessa Regler och Villkor utan förpliktelse och utan föregående varning.
 13. William Hill och/eller dess auktoriserade ombud kan, i enlighet med dess/deras egen urskillning, begränsa slutanvändarnas eller någon enskild slutanvändares rätt att delta i Erbjudandet, eller någon grupp eller kategori av slutanvändares rätt att ta del av Erbjudandet.
 14. I alla fall av beslut eller tvist avseende deltagande, någon deltagares berättigande att delta och kvalifikation för Erbjudandet, kommer det beslut som fattas av William Hill att vara slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens skall följa på detta.
 15. Dessa Regler och Villkor skall uteslutande styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Deltagaren underkastar sig odelat och oåterkalleligt den jurisdiktion som utövas av domstolar i England och Wales.
 16. Allmänna regler och villkor på williamhill.com gäller.

Regler och villkor

1. Kampanjen anordnas och genomförs på vegas.williamhill.com ('Webbsajten') av WHG (international) Limited ('William Hill') ett företag som är registrerat i och styrs från Gibraltar. Det är ett villkor att du som deltagare av kampanjen accepterar dessa regler och villkor ('Regler och villkor') så väl som reglerna och villkoren för webbsajten (som tillsammans kallas 'Kampanjvillkor') och genom att delta i kampanjen spelar du efter de regler och villkor som anges. Vid händelse av att några regler eller något villkor från sajten och kampanjen skiljer sig från varandra så skall dessa regler och villkor gälla.


2. Kampanjen gäller endast spel på William Hill Live Casino.


3. Insatser och utbetalningar på William Hill Vegas och Games kommer inte att räknas mot prisdragningen.


4. William Hill skall inte hållas ansvarigt för tekniska, hård- eller mjukvarufel av något slag eller otillgängliga eller förlorade nätverksförhållanden som kan begränsa eller förhindra möjligheten att delta i Erbjudandet. William Hill skall icke hållas ansvarig för skada, förlust eller men som resulterar från deltagande i Erbjudandet, misslyckande att vinna acceptera eller använda något pris; men inget i dessa Regler och Villkor skall fungera för att exkludera ansvar för död eller personlig skada som är ett resultat av William Hills eget vållande.


5. Kampanjen är endast tillgänglig för spelare som är över 18 år och har verifierats att vara över den åldern och i samband med det fullbordat alla verifikationsprocedurer i samband med ditt konto. Du måste ha genomfört detta för att kunna erhålla ett pris. Det är deltagarens ansvar att se till att deltagande är lagligt i sitt land. Det är därmed spelarens ansvar att se till att hon/han följer lagarna och reglerna i landet hon/han bor i. Ytterligare verifiering och identifikation kan komma att efterfrågas helt efter William Hills gottfinnande.


6. William Hill och/eller dess auktoriserade ombud kan, i enlighet med dess/deras egen urskillning, begränsa slutanvändarnas eller någon enskild slutanvändares rätt att delta i kampanjen, eller någon grupp eller kategori av slutanvändares rätt att ta del av kampanjen.


7. William Hill förbehåller sig rätten att annullera Erbjudandet eller att ändra dessa Regler och Villkor utan förpliktelse och utan föregående varning. William Hill och/eller auktoriserande ombud kan inte hållas ansvariga för några potentiella skador som en sådan modifikation, ändring eller avbrytande av kampanjen skulle kunna medföra.


8. William Hill och/eller auktoriserande ombud kan inte hållas ansvariga för några potentiella skador som en sådan modifikation, ändring eller avbrytande av kampanjen skulle kunna medföra.


9. William Hill och/eller dess auktoriserade ombud förbehåller sig rätten att från tid till annan rätten att granska transaktionsprotokoll och -journaler, oavsett skäl. Om, vid en sådan granskning, det tycks som om slutanvändaren eller någon slutanvändare eller kombination av slutanvändare deltar i strategier som William Hill och/eller dess auktoriserade ombud efter eget omdöme bedömer som hemligt samförstånd, olaglig eller olämplig aktivitet, eller något slag av bedrägligt förfarande, förbehåller William Hill och/eller dess auktoriserade ombud rätten att återkalla sådan eller sådana slutanvändares rätt till kampanjen.


10. I alla fall av beslut eller tvist avseende deltagande, någon deltagares berättigande att delta och kvalifikation för kampanjen, kommer det beslut som fattas av William Hill att vara slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens skall följa på detta.


11. Dessa Regler och Villkor skall uteslutande styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Deltagaren underkastar sig odelat och oåterkalleligt den jurisdiktion som utövas av domstolar i England och Wales.

Erbjudanden

Vinnare

Regler