Centrum Pomocy William Hill Online Zamknij Odepnij
 • Zmiana widoku:


 
 

Pula 10,000€ co tydzień

Zagraj w Ruletkę Live na dowolnym stoliku w Mayfair, Vegas lub Macau i postaw zakład za co najmniej 2€ na numer spadający 3,4 lub 5 razy z rzędu, aby zakwalifikować się do promocji. Po prostu graj od poniedziałku do niedzieli między 0:00 a 23:59 (czasu w Wielkiej Brytanii).
•    Wejdź do walki o 500€, jeśli postawisz zakład na numer, który wypadnie 3 razy z rzędu.
•    Wejdź do walki o 1,500€, jeśli postawisz zakład na numer, który wypadnie 4 razy z rzędu.
•    Wejdź do walki, o 8,000€, jeśli postawisz zakład na numer, który wypadnie 5 razy z rzędu.

 


 

Warunki i postanowienia

 • Pula 10,000€ co tydzień” (określana dalej jako "Promocja") jest ważna między godziną 00:00:01 w poniedziałek (czasu w Wielkiej Brytanii) i godziną 23:59:59 w niedzielę (czasu w Wielkiej Brytanii) zwany dalej ("Okresem Promocyjnym").
 • Niniejsza promocja odnosi się tylko do produktu William Hill Kasyno Live i tylko dla stołów Mayfair Live Roulette, Vegas Live Roulette i Macau Live Roulette.
 • Promocja składa się z trzech Pul Nagród do podziału na wszystkich graczy, którzy spełnią wymagania określone w punktach 4.-6.:
  • Brązowa £500
  • Srebrna £1,500
  • Złota £8,000
 • Jeśli ten sam numer wypadnie 3 razy pod rząd na stołach Mayfair, Vegas lub Macau Live Roulette, to każdy gracz, który postawił prosty zakład za minimum £2 za każdym razem na numer, który wypadł, otrzymuje część z Puli Brązowej.
 • Jeśli ten sam numer wypadnie 4 razy pod rząd na stołach Mayfair, Vegas lub Macau Live Roulette, to każdy gracz, który postawił prosty zakład za minimum £2 za każdym razem na numer, który wypadł, otrzymuje część z Puli Srebrnej.
 • Jeśli ten sam numer wypadnie 4 razy pod rząd na stołach Mayfair, Vegas lub Macau Live Roulette, to każdy gracz, który postawił prosty zakład za minimum £2 za każdym razem na numer, który wypadł, otrzymuje część z Puli Złotej.
 • Każdy numer, który wypadnie 3 razy pod rząd lub więcej może zagwarantować danemu graczowi część z Puli Nagród, w zależności ile razy pod rząd gracz postawił zakład za co najmniej 2£ na to, że dany numer wypadnie pod rząd określoną liczbę razy.
 • Podczas Okresu Promocyjnego tylko jedna z Pul Nagród może być dzielona.
 • Okres promocyjny kończy się w każdą niedzielę o godzinie 23:59:59 czasu w Wielkiej Brytanii, a nagrody zostaną zaksięgowane na kontach graczy w ciągu maksymalnie 72 godzin.
 • Stawki oraz nagrody określane są w walucie GBP. Obowiązuje ekwiwalent w innych walutach.
 • Wszystkie nagrody zostaną zaksięgowane bezpośrednio na koncie gracza w William Hill. Jeśli zajdzie taka konieczność, to wybrane konta będą musiały przejść procedury weryfikacyjne
 • Nagrody nie podlegają transferom i zostaną zaksięgowane na kontach graczy w ciągu 72 godzin od zakończenia okresu promocyjnego.

Warunki korzystania

 • Niniejsza promocja jest promowana i przeprowadzana przez William Hill (Gibraltar) Limited ("William Hill") spółkę zarejestrowaną i prowadzącą działalność w Gibraltarze. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zaakceptowanie tych warunków ("Warunki i Postanowienia") wraz z warunkami i postanowieniami opublikowanymi na Stronie, (które razem nazwane są "Warunkami Promocji"). Uczestnik promocji akceptuje i zgadza się przestrzegać Warunków Promocji. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy Warunkami i Postanowieniami a warunkami i postanowieniami opublikowanymi na Stronie, te Warunki i Postanowienia mają pierwszeństwo.
 • Zwycięzcy mogą być zobowiązani do uczestnictwa w różnych formach reklamy, jeśli wezmą udział w tej Promocji. Uczestnicy Promocji zgadzają się to, że William Hill (lub inny podmiot wyznaczony przez William Hill) może wykorzystać nazwisko, głos, wizerunek, podobieństwo, region pochodzenia lub komentarze uczestnika, które odnoszą się do nagród w Promocji, w celach promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych w mediach światowych, bez uprzedzenia i bez zobowiązania do zapłacenia użytkownikowi jakiejkolwiek opłaty za wyżej opisane wykorzystanie.
 • Jeśli Warunki Promocji zostaną złamane lub jeśli istnieje dowód, że seria zakładów została postawiona przez gracza lub grupę graczy i dzięki promocyjnej naturze warunków bonusu/ darmowych zakładów otrzymują gwarantowany zysk bez względu na rezultat gry, indywidualnie lub jako grupa, w takiej sytuacji rezerwujemy prawo odebrania elementu bonusowego z naszej oferty, rozliczenia zakładów po standardowych warunkach/kursie, anulowania darmowych zakładów lub bonusów. Dodatkowo, rezerwujemy prawo nałożenia kary administracyjnej na gracza w wysokości zyskanego bonusu/darmowego zakładu lub innej opłaty, która pokryje koszty administracyjne. Przed przyznaniem bonusu/darmowego zakładu, rezerwujemy także prawo weryfikacji tożsamości gracza poprzez sprawdzenie przesłanych na nasze żądanie wskazanych dokumentów gracza.
 • Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia, będących rezydentami jurysdykcji, gdzie internetowy hazard kasynowy jest legalny. Obowiązkiem uczestników Promocji jest ustalenie we własnym zakresie, czy wskazana aktywność nie jest prawnie zabroniona w ich jurysdykcji. Dodatkowa weryfikacja może być wymagana, aby ustalić tożsamość gracza.
 • William Hill nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne, sprzętowe, oprogramowania lub utratę/brak połączenia internetowego, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić udział w Promocji. William Hill nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub jakąkolwiek utratę powstałe z udziału w tej Promocji, przegranej lub przyjęcia nagrody.
 • William Hill i/lub jego upoważniony podmiot może według własnego uznania ograniczyć prawo któregokolwiek z użytkowników lub grupy użytkowników do uczestnictwa w tej Promocji.
 • William Hill rezerwuje prawo zmiany lub anulowania tej Promocji lub zmiany Warunków i Postanowień bez uprzedzenia,.
 • William Hill i/lub jego upoważniony podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w jakikolwiek sposób za modyfikację, zmianę lub przerwanie Promocji.
 • William Hill i/lub jego upoważniony podmiot rezerwują prawo okazjonalnego przeglądu archiwów transakcji i logowań z jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli z takiego przeglądu wynikać będzie, że użytkownik bierze udział w czynach, które William Hill i/lub jego upoważniony podmiot uważają za bezprawne, niewłaściwe lub będące oszustwem William Hill i/lub jego upoważniony podmiot rezerwują prawo odmówienia użytkownikowi korzystania z Promocji.
 • W przypadku jakiejkolwiek decyzji lub sporu dotyczącego ważności uczestnictwa, uprawnień uczestnika i uprawnień do promocji decyzja William Hill będzie ostateczna i niepodważalna.
 • Warunki i Postanowienia są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii. Uczestnik nieodwołalnie poddaje się decyzjom sądów w Anglii i Walii.
 • Obowiązują standardowe Warunki i Postanowienia williamhill.com.

 

Promocje

Zwycięzcy

Reguły